Kategoria „C+E”

Kategoria C

Kurs

Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii C+E, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Pojazd, na jakim prowadzone są zajęcia praktyczne, zarówno na placu manewrowym jak i w obszarze miejskim to MAN TGL 12, 240, oraz przyczepa typu tandem.

Całkowity koszt kursu to: 2050zł.

Przebieg kursu:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi pojazdu samochodowego oraz przepisów ruchu drogowego.
  • 25 godzin zajęć praktycznych odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
Kategoria C oraz C+E
Kategoria C oraz C+E
Kategoria C oraz C+E
Kategoria C oraz C+E

Warunkiem ukończenia kursu z wynikiem pozytywnym, jest zdanie egzaminu wewnętrznego zarówno z teorii jak i praktyki.

Przebieg egzaminu:

1. Obsługa pojazdu (w tym sprzęganie pojazdu z przyczepą)
2. Plac manewrowy:

  • obowiązkowa jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu, po prostej i po łuku – podczas jazy do przodu jazda ma być płynna, przy cofaniu dopuszczalne zatrzymanie i korekta toru jazdy, ale w czasie nie dłuższym niż 5 min.
  • dodatkowo wykonuje się dwa manewry wylosowane z czterech innych (parkowanie skośne, parkowanie prostopadłe wjazd przodem, parkowanie prostopadłe wjazd tyłem, ruszanie na wzniesieniu)

3. Sprawdzenie umiejętności w poruszaniu się w ruchu drogowym

Do czego uprawnia nas prawo jazdy kategorii C+E?

Prawo jazdy kategorii „C+E” uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
Aby przystąpić do kursu na tę kategorię należy posiadać prawo jazdy kategorii „C” lub zaświadczenie z WORD o pozytywnym wyniku egzaminu na kategorię C oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem samochodowym. Od 19 stycznia 2013 r. warunkiem otrzymania prawa jazdy kat. „C+E” jest także ukończenie 21 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia) lub otrzymanie świadectwa kwalifikacji wstępnej.

Zapraszamy do kontaktu: (81) 744-11-14 

Go to Top