Kategoria „B+E”

Kategoria B+E

KURS

      Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii BE, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr możliwie szybko, kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w obszarze miejskim prowadzone są na sprzęcie takim samym jak egzamin przeprowadzany w WORD Lublin

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem   samochodowym oraz stworzenie profilu kandydata na kierowcę. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 500-112-919.Zapraszamy również do naszej siedziby.

Całkowity koszt kursu to: 850 zł

Kurs obejmuje:
  • 20 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi pojazdu oraz przepisów ruchu drogowego.
  • 15 godzin zajęć praktycznych, odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.
  • pomoce dydaktyczne
Przebieg praktycznego egzaminu wewnętrznego:
  • Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy,
  • Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
  • Parkowanie skośne
  • Parkowanie prostopadłe
  • Ruszanie na wzniesieniu
  • Jazda w ruchu drogowym (min 25min)
Kategoria B+E prawa jazdy uprawnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) 

Go to Top