Kategoria „B”

Kategoria B

Kurs

Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii B, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym i w obszarze miejskim prowadzone są na Skodzie Fabii – tym samym modelu, na którym przeprowadzany jest egzamin państwowy w WORD Lublin.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem samochodowym.

Całkowity koszt kursu to: 1500 zł

Kurs obejmuje:

 • 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi samochodu osobowego oraz przepisów ruchu drogowego.
 • 30 godzin zajęć praktycznych, odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.
 • badania lekarskie
 • pomoce dydaktyczne
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
20141216_130546
20150303_104158
skoda-fabia-wntrze-komory-silnika1
skoda-obsuga
snc00068ops-magdalena-tutka
snc00160

Przebieg praktycznego egzaminu wewnętrznego:

 • Obsługa pojazdu i umiejętność płynnego ruszania,
 • Płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu,
 • Ruszanie na wzniesieniu,
 • Jazda w ruchu drogowym (w tym jeden z manewrów parkowania oraz zawracanie).

Do czego uprawnia nas prawo jazdy kategorii B?

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg);
 • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

Aby przystąpić do kursu na tę kategorię należy mieć ukończone 18 lat (za zgodą rodziców można rozpocząć kurs 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia).

Zapraszamy do kontaktu: (81) 744-11-14 

Go to Top