Kategoria „A1″

Kategoria A1
Kurs

Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii A1, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Motocykl, na jakim prowadzone są zajęcia praktyczne, zarówno na placu manewrowym jak i w obszarze miejskim to Honda CBF 125.  Jest to motocykl na którym prowadzone są egzaminy w WORD Lublin.

Warunkiem rozpoczęcia kursu jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania motocyklem. Wymagana jest również zgoda rodziców lub opiekunów.

Całkowity koszt kursu to: 1090 zł( cena zawiera badania lekarskie oraz pomoce dydaktyczne)

Przebieg kursu:
  • 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi motocykla oraz przepisów ruchu drogowego.
  • 20 godzin zajęć praktycznych odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
20150412_170522
20150412_170557

Przebieg praktycznego egzaminu wewnętrznego:

  • Wykonanie obsługi technicznej
  • Sprawdzenie opanowania sprzętu na placu manewrowym (pięciokrotne wykonanie „ósemki” i slalom między pachołkami)
  • Sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu drogowym (odbywa się na jednej stałej trasie).

Do czego uprawnia nas prawo jazdy kategorii A1?

Kategoria A1 prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg oraz motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW jak również pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM. Aby przystąpić do kursu (a następnie do egzaminu państwowego) należy mieć ukończone 16 lat oraz pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę rodzic lub opiekun.

Zapraszamy do kontaktu: (81) 744-11-14 

Go to Top