Kategoria „A”

Kategora A

Kurs

Oferujemy Państwu profesjonalny kurs na prawo jazdy kategorii A, którego ukończenie uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego. Pracownicy OSK Piotr kompleksowo i bezstresowo przygotują Państwa do egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywają się w miłej atmosferze, a nasi doświadczeni instruktorzy są cierpliwi, wyrozumiali i służą pomocą.

Motocykl, na jakim prowadzone są zajęcia praktyczne, zarówno na placu manewrowym jak i w obszarze miejskim to Suzuki Gladius SFU 650A. Jest to taki sam motocykl, na jakim przeprowadzany jest egzamin państwowy w WORD Lublin.

Całkowity koszt kursu to: 1590 zł

Kurs obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych, podczas których kursant zdobywa wiedzę z zakresu obsługi motocykla oraz przepisów ruchu drogowego.
  • 20 godzin zajęć praktycznych, odbywających się zarówno na placu manewrowym jak i w ruchu drogowym.
  • badania lekarskie
  • pomoce dydaktyczne
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>
<Digimax S700 / Kenox S700 / Digimax Cyber 730>

Przebieg praktycznego egzaminu wewnętrznego:

  • Wykonanie obsługi technicznej
  • Sprawdzenie opanowania sprzętu na placu manewrowym (pięciokrotne wykonanie „ósemki” i slalom między pachołkami)
  • Sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu drogowym (odbywa się na jednej stałej trasie).

Do czego uprawnia nas prawo jazdy kategorii A?

Kategoria A prawa jazdy uprawnia do kierowania motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową. Aby przystąpić do kursu (a następnie do egzaminu), należy mieć ukończone 24 lata, lub 20 lat, o ile kierowca od co najmniej dwóch lat posiada już prawo jazdy kategorii A2. Masa motocykla nie może przekraczać jego masy własnej i 100kg. Do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest ukończenie 21 lat.

Zapraszamy do kontaktu: (81) 744-11-14
 

Go to Top