Kurs Kat B – AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Chcielibyśmy zainteresować Państwa naszą nową ofertą – kursem na prawo jazdy kategorii B prowadzonym samochodem osobowym – Skodą Fabiąz automatyczną skrzynią biegów. Kierowanie samochodem z automatyczną skrzynią biegów jest dużo mniej absorbujące, szczególnie dla kierowców z krótkim stażem  oraz dla osób mających problem z koordynacją  następstwa ruchu kończyn podczas wykonywania manewrów autem. W opinii doświadczonych kierowców prowadzenie samochodu ” w automacie” jest lżejsze i przyjemniejsze niż auta z manualną skrzynią biegów. Nasza Skoda Fabia posiada dodatkowe rozwiązanie pozwalające na prowadzenie szkolenia nauki jazdy dla osób z dysfunkcją układu ruchu, również z orzeczoną grupą inwalidzką.  Sam kurs nauki jazdy przebiega identycznie jak na samochód z manualną skrzynią biegów.  Na egzamin państwowy w WORD udostępnimy pojazd, którym jeździliście Państwo na kursie w naszym ośrodku. Pozytywnie zdany egzamin państwowy uprawnia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, co jest  zaznaczone w prawie jazdy.

Cena kursu: 1600
W ramach kursu na kategorię B z częścią praktyczną prowadzoną samochodem osobowym z automatyczną skrzynią biegów oferujemy Państwu :
 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 30 godzin praktycznych na pojeździe marki Skoda Fabia
 • materiały szkoleniowe (podręcznik  z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego plus płyta z testami
 • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny (na trzydziestej pierwszej godzinie jazdy)
 • podstawienie samochodu na egzamin
Aby rozpocząć kurs należy należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji  zgodnie z adresem zameldowania z następującymi dokumentami:
  • Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę ( PKK )
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
  • Fotografię – wyraźną, aktualną i kolorową o wymiarach 3,5×4,5 cm
  • Kserokopię  prawa jazdy (jeżeli posiada)
  • Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości – DO WGLĄDU.
 1. Na podstawie powyższych dokumentów, właściwy organ wydający prawo jazdy, generuje PROFIL KANDYDATA na KIEROWCĘ (PKK)
 2. Odbiór PKK następuje w ciągu dwóch dni roboczych od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów
 3. Z odebranym profilem zapraszamy do naszego biura przy ulicy Lotniczej 3.

Galeria:

NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail
automat1
automat2
osk-piotr-skoda_fabia
skoda-automat-pikne
Go to Top