Kurs ADR podstawowy


Jest to kurs przeznaczony dla kierowców przewożących bądź chcących przewozić materiały niebezpieczne wszystkich klas( z wyjątkiem 1 i 7)

wymagania:

    -21 lat
    - prawo jazdy odpowiedniej kategorii

 

Dzielimy go na:
  • początkowy – przeznaczony dla osób, które ubiegają się pierwszy raz o uprawnienia ADR oraz dla tych, którym uprawnienia wygasły
  • doskonalący(uzupełniające) - dotyczy kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR zdobyte  w ciągu ostatnich pięciu lat.
Czas trwania :
  • początkowy(24 godz.)
  • doskonalący(16 godz )
 

Go to Top